Gert Nilsson

Lomma

Arbetar med IT i skolan och hjälper lärarna finna nya sätt att med hjälp av IT vidareutveckla lärandet. Har tidigare arbetat som Programsamordnare/IT-samordnare med ansvar för den digital utvecklingen på skolorna i en kommun i Skåne. Genom föredrag, workshops och fortbildning höjer jag lärarnas digitala kompetens och ger dem inspiration till att utveckla pedagogiken och didaktiken. Jag kommer gärna till din skola/kommun och håller föredrag och utbildning om verktygen, metoderna och pedagogiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet. Hemsida https://www.facebook.com/Skol.IT.Skane

Find Me Online

Contact Me

  • Email

  • Cell Phone

    0046762572149