Websites

CrimsonCorundum

Scandinavia

Vegan who writes, reads, watches movies, loves animals...

Vegan, som skriver, läser, ser på film, älskar djur, står på de svagas sida. Författare, bokförläggare, korrekturläsare och språkmästare.

Hitta mig online