Love Eliasson

Sweden

I am a Swedish 26 year old who hope to be a great fantasy writer one day. Jag är en skånsk 26-åring som en dag hoppas på att bli en stor fantasyförfattare.