Profilbild

Love Eliasson

@loveeliasson Sweden

I am a Swedish 27 year old who hope to be a great fantasy writer one day.

Jag är en skånsk 27-åring som en dag hoppas på att bli en stor fantasyförfattare.

Gravatar gör det möjligt för dig att hantera alla dina identiteter online på en och samma plats på webben.